Queen Marthas avkom, alle i USA. 1958

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1964 Marisa Hoppe Uncle
Sam
2.12.1 F $
738
1965 National
Anthem
Vallak Uncle Sam 2.06.0 F $ 63.961 1977
1966 The Queen Hoppe Kimberly
Kid

1967 Muffet Hoppe Saboteur 2.12.4 H $ 3.707
1968 Marthas
Victory
Hoppe Noble
Victory
2.10.3 F $ 1.500
1969 Princess
Shannon
Hoppe Speedster

1970 Yale Vallak Dartmount 2.05.0 F Pace $ 25.504 1981
1971 Eaton Hingst Dartmount 2.01.1 F Pace $ 266.768 1984
1971 Eaton Hingst Dartmount 2.08.2 H $ 2.530 1983
1972 Highmark Hingst Hickory
Pride
2.00.0 F $ 129.284 1978
1973 Vintage
Year
Hingst Noble
Victory
1.59.4 Q $ 35.545 1977
1974 Sir Dayan Vallak Dayan 2.09.1 H Pace $ 1.626 1981
1974 Sir Dayan Vallak Dayan

1977
1975 Pledge Hoppe Dayan

1977 Attendant Hoppe Hickory
Pride

1978 Olaf Hingst Noble
Victory
1.58.2 Q $ 131.577 1981
1980 Aunt Martha Hoppe Dayan *
* betyr at hesten er eksportert ut av USA.