Evensongs avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1930 Miss
Guy Song
Hoppe Guy
Richard
12 1/4 H $
514
1933 Peter Song Hingst Peter Volo T
2.00.0 M
$ 4.019
1934 Twilight
Song
Hoppe Peter Volo 2.01 1/4 M $ 23.239
1935 Promoter Hingst Protector 2.04 3/4 M $ 5 585
1937 Gay Song Hingst Volomite 1.59 3/4 M Pace $ 3. 273
1937 Gay Song Hingst Volomite T
2.13 1/2 M
1938 Love Song Hoppe Volomite T
1.59.0 M
$ 13. 220
1939 Leading Man Vallak Protector 2.06.0 H $ 58.463
1940 Volo Song Hingst Volomite 1.57 3/4 M $ 47.840
1941 Scotch Song Hoppe Scotland

1943 Victory Song Hingst Volomite 1.57.3 M $ 73.589
1944 Mighty Song Hingst Volomite 2.00.2 M $ 15.752
1944 Mighty Song Hingst Volomite T
2.03.3 M
$ 6.743
1946 Flying Song Hingst Volomite T
1.59.0 M
$ 33.031
1949 Hit Song Hingst Darnley 2.01.2 M $ 90.899