Love Songs avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1946 Royal
Comet
Vallak Scotland’s Comet 2.03.2 M $
64.295
1947 Lovely
Chief
Hoppe Chief
Abbedale
T
2.08.2 M Pace
$ 1.488
1950 Colby’s
Song
Vallak Colby
Hannover
2.09.0 H Pace $ 2.844
1950 Colby’s
Song
Vallak Colby
Hannover
T
2.09.4 M
$ 225
1952 Lovely
Colby
Hoppe Colby
Hannover
T
2-05.0 M
$ 11.507
1953 Go Hingst Colby
Hannover
2.03.3 M $ 39.295
1954 Hoot Song Hoppe Hoot Mon 2.01.3 M $ 133.713