Taffolets avkom, alle i9 USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1924 Mary
B.
Hoppe Nelson Dillon
1925 Evensong Hoppe Nelson
Dillon
T
2.19.4 M
1927 Credo Hingst Chestnut
Peter

1929 Taffiscott Hingst Peter Scot

1930 Taffy Volo Hoppe Peter Volo 2.02.0 M
1932 Frances
Louise
Hoppe Hollyrood
Harkaway

1933 Taffy Hall Hoppe The Laurel
Hall
T
2.20.3 M
1934 Lawrence D. Hingst Hollyrood
Harkaway