The Red Silks avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1900 Silk
Trader
Hingst Prodigal
1901 Silk Cord Hingst Prodigal

1902 Clear Silk Hoppe Prodigal 2.20 1/4 M
1905 Helene Hale Hoppe Prodigal 2.13 1/¤ M
1907 Sybil
Knight
Hoppe Prodigal T
2.22 1/2 M
1908 Irma
Clifton
Hoppe Prodigal T
2.29 1/4 M
1910 Hester Prim Hoppe Prodigal T
2.18 1/4 M
1911 Gold Silk Hoppe Prodigal T
2.25 1/2 M
1912 Cherry Silk Hoppe Walnut Hall T
2.22.0 M
1913 Ruby Silk Hoppe Walnu8t
Hall

1914 Scarlet
Silk
Hoppe Manrico B.

1914 Scralet
Silk
Hoppe manrico B.

1915 Native Silk Hoppe Native King

1916 Native Silk Hoppe native King