Jean’s Gals avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1982 Jean’s Legacy Hingst Green
Speed
1983 Super Janie Hoppe Super Bowl

1984 Super Scout Hingst Super Bowl

1986
1986 Jean’s
Noble
Hingst Super Bowl

1987 Bold Gal Hoppe Super Bowl 2.59.3 M $ 54.722 1990
1988 Jean Bi Hoppe Super Bowl 1.56.2 M $ 614.135 1991
1989 Pride Bi Hoppe Super Bowl

1991
1990 Welcome
Jeanie
Hoppe Super Bowl Q
2.00.2 M
$ 48.833 1993
1991 Captain
Blackheart
Hingst Super Bowl 2.00.0 S $ 16.899 1996
1992 Jesse D
Lobell
Hoppe Super Bowl