Rosa L.s avkom, begge i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1908 Honeysuckle Hoppe John
A. Mckerron
1909 Honeymoon
H.
Hoppe John A.
Mckerron
T
2.20.4 M