Scotch Claires avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1958 Claire Sampson Hoppe Sampson Hanover 2.00.3 M $
83.529
1959 Gay Sampson Hoppe Sampson
Hanover
pace $ 121
1960 Sister
Claire
Hoppe Sampson
Hanover

1961 Lucille
Eagel
Hoppe Sampson
Hanover
2.00.1 M Pace $ 15.862
1962 Jean
Sampson
Hoppe Sampson
Hanover
2.02.3 M $ 39.650
1963 Senorita
Claire
Hoppe Sampson
Hanover

1964 Goldie
Blair
Hoppe Sampson
Hanover

1967 Big Spender Vallak Sampson
Hanover
2.02.1 H Pace $ 86.193 1980
1967 Big Spender Vallak Sampson
Hanover
2.03.4 F $ 16.567 1979
1968 Eternal Hingst Uncle Sam

1969 Noble
Claire
Hoppe Noble
Victory
2.04.0 M Pace $ 5.557
1970 Scotch
Maiden
Hoppe Noble
Victory