Beautiful Chimes’ avkom, alle i USA

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1894 The
American Belle
Hoppe Rex
Americus
1901 Columbus
Belle
Hoppe Rex
Americus