Beautiful Chimes' avkom, alle i USA

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1894
The American Belle
Hoppe
Rex Americus1901
Columbus Belle
Hoppe
Rex Americus