Dutchess Hanovers avkom, alle i USA

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1948 Might
Duke
Vallak Volomite 2.06.4 F Pace $
15.067
1949 Duke Of
Lullwater
Hingst Volomite 2.00.2 M $ 112.017
1950 Dutch Dandy Hingst Volomite 2.00.0 M $ 25.522
1951 Dutchess Hoppe Volomite T
2.08.2
1953 Sister
Lullwater
Hoppe Lusty Song

1954 Duke’s
Dutchess
Hoppe Lusty Song 2.10.1 H $ 790
1955 Lusty Duke Hingst Lusty Song 2.19.4 H $ 64
1956 Madam Hoppe Lusty Song

1957 Merrie Duke Vallak Kimberly
Kid
1.59.4 F $301.488
1959 Merrie
Princess
Hoppe Rodney 2.04.0 M $ 5.191
1959 Merrie
Princess
Hoppe Rodney 2.07.2 H Pace
1960 Dutch Kid Vallak Kimberly Kid 2.03.1 F $ 63.301 1973
1962 Jolly Duke Hingst Kimberly Kid 2.08.1 H $ 4.214
1963 La Mere Hoppe Kimberly Kid 2.05.4 H $ 20.703