Isabel Hanovers avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1937 Gypsy
Hanover
Hoppe Peter
The Brewer
2.05.0 M $
5.442
1938 Allie
Hanover
Hoppe Peter The
Brewer
Pace $ 16
1939 Nelda
Hanover
Hoppe Calumet
Chuck
2.12 1/4 H Pace $ 1.568
1939 Nelda
Hanover
Hoppe Calumet
Chuck
2.14.4 H $1.647
1940 Dutchess
Hanover
Hoppe Calumet
Chuck
2.08 1/4 M $ 4.095
1941 Roland
Hanover
Hingst Mr. Mcelwyn 2.11.2 H Pace $ 1.080
1941 Roland
Hanover
Hingst Mr. Mcelwyn 2.09.1 H $ 7.103
1942 Barbara
Jean
Hoppe Calumet
Chuck
T
2.05.2 M
$ 13.970
1943 Zelda
Hanover
Hoppe Calumet
Chuck
Pace £ 169
1944 Spencer
Hanover
Hingst Spencer
Scott

1945 Erlana
Hanover
Hoppe Spencer
Scott
2.07.0 H $ 3.792
1946 Ilo Hanover Hoppe Nibble
Hanover
2.05.0 H $ 8.100
1947 Ivan
Hanover
Hingst Nibble
Hanover
Pace $ 540
1948 Idyl
Hanover
Hoppe Spencer
Scott

1949 Sadler Vallak His
Excellency
2.13.1 H $ 2.159
1950 Itasca
Hanover
Hoppe His
Excellency
1951 Indra
Hanover
Hoppe Titan
Hanover
2.08.4 H $ 8.040
1954 India
Hanover
Hingst Titan
Hanover
2.08.4 H $ 3.485