Isabel Hanovers avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1937
Gypsy Hanover
Hoppe
Peter The Brewer
2.05.0 M
$ 5.442

1938
Allie Hanover
Hoppe Peter The Brewer Pace
$ 16

1939
Nelda Hanover
Hoppe Calumet Chuck
2.12 1/4 H Pace
$ 1.568

1939
Nelda Hanover
Hoppe Calumet Chuck 2.14.4 H
$1.647

1940
Dutchess Hanover
Hoppe Calumet Chuck 2.08 1/4 M
$ 4.095

1941
Roland Hanover
Hingst
Mr. Mcelwyn
2.11.2 H Pace
$ 1.080

1941
Roland Hanover
Hingst Mr. Mcelwyn 2.09.1 H
$ 7.103

1942
Barbara Jean
Hoppe Calumet Chuck T 2.05.2 M
$ 13.970

1943
Zelda Hanover
Hoppe Calumet Chuck Pace
£ 169

1944
Spencer Hanover
Hingst Spencer Scott1945
Erlana Hanover
Hoppe Spencer Scott
2.07.0 H
$ 3.792

1946
Ilo Hanover
Hoppe Nibble Hanover
2.05.0 H
$ 8.100

1947
Ivan Hanover
Hingst Nibble Hanover
Pace
$ 540

1948
Idyl Hanover
Hoppe Spencer Scott1949
Sadler
Vallak
His Excellency
2.13.1 H
$ 2.159

1950
Itasca Hanover
Hoppe His Excellency
1951 Indra Hanover
Hoppe Titan Hanover
2.08.4 H
$ 8.040
1954 India Hanover
Hingst Titan Hanover
2.08.4 H
$ 3.485