Isottas avkom, alle i USA

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1922 Harrison Dillon Hingst Dillon Axworthy 2.11 1/2 H
1923 Osacka Hoppe Dillon
Axworthy
2.18 1/4 H
1924 Isonta Hoppe Dillon
Axworthy
T
2.08. 1/4 M
1925 Elliot
Dillon
Hingst Dillon
Axworthy

1926 Harrison
Hannover
Hingst Dillon
Axworthy
2.07.0 H $ 3.473
1927 Zombro
Hanover
Hingst Dillon
Axworthy
2.00.0 M Pace $ 13.880
1927 Zombro
Hanover
Hingst Dillon
Axworthy
2.23.0 M
1928 Dillon
Hanover
Hingst Dillon
Axworthy
2.04.0 M Pace
1928 Dillon
Hanover
Hingst Dillon
Axworthy
2.08 3/4 H
1929 Isabel
Hanover
Hoppe Dillon
Axworthy
2.04.0 M
1930 Irene
Hanover
Hoppe Dillon
Axworthy
T
2.01.1 M
1932 Joan
Hanover
Hoppe Dillon
Axworthy

1933 Easter
Hanover
Hoppe Dillon
Axworthy
T
2.09 1/2 M
1934 Isotta
Hanover
Hoppe Dillon
Axworthy
2.11 3/4 M
1935 Gilt
Hanover
Hingst Guy
Mckinney
T
2.04 3/4 M Pace
$ 8.370
1936 Violet
Hanover
Hoppe Calumet
Chuck
T
2.15 1/4 M
1937 Melba
Hanover
Hoppe Calumet
Chuck
T
2.03 3/4 M
1938 Faith
Hanover
Hoppe Sand Flash 2.12.0 M
1939 Rush
Hanover
Hingst Lawrence
Hanover
Pace $ 393
1939 Rush
Hanover
Hingst Lawrence
Hanover
2.08.2 H $ 9.978
1941 Buster Hingst Dean
Hanover
2.07.3 H $ 22.445
1943 Desota
Hanover
Hingst Dean
Hanover
T
2.04 1/2 M
$ 10.439