Isottas avkom, alle i USA

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1922
Harrison Dillon
Hingst
Dillon Axworthy
2.11 1/2 H


1923
Osacka
Hoppe
Dillon Axworthy 2.18 1/4 H


1924
Isonta
Hoppe Dillon Axworthy T 2.08. 1/4 M


1925
Elliot Dillon
Hingst Dillon Axworthy


1926
Harrison Hannover
Hingst Dillon Axworthy 2.07.0 H
$ 3.473

1927
Zombro Hanover
Hingst Dillon Axworthy 2.00.0 M Pace
$ 13.880

1927
Zombro Hanover
Hingst Dillon Axworthy 2.23.0 M


1928
Dillon Hanover
Hingst Dillon Axworthy 2.04.0 M Pace


1928
Dillon Hanover
Hingst Dillon Axworthy 2.08 3/4 H


1929
Isabel Hanover
Hoppe Dillon Axworthy 2.04.0 M


1930
Irene Hanover
Hoppe Dillon Axworthy T 2.01.1 M


1932
Joan Hanover
Hoppe Dillon Axworthy


1933
Easter Hanover
Hoppe Dillon Axworthy T 2.09 1/2 M


1934
Isotta Hanover
Hoppe Dillon Axworthy 2.11 3/4 M


1935
Gilt Hanover
Hingst Guy Mckinney
T 2.04 3/4 M Pace
$ 8.370

1936 Violet Hanover
Hoppe
Calumet Chuck
T 2.15 1/4 M


1937
Melba Hanover
Hoppe Calumet Chuck
T 2.03 3/4 M


1938 Faith Hanover
Hoppe Sand Flash
2.12.0 M


1939 Rush Hanover
Hingst Lawrence Hanover
Pace $ 393

1939
Rush Hanover
Hingst Lawrence Hanover
2.08.2 H
$ 9.978

1941 Buster Hingst Dean Hanover
2.07.3 H
$ 22.445

1943 Desota Hanover
Hingst Dean Hanover
T 2.04 1/2 M
$ 10.439