Rosalind’s Girls avkom, alle i USA

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1979 Rosalind’s Guy Hingst Super
Bowl
1.57.4 M $
134.568
1985
1980 Super Carol Hoppe Super Bowl

1981 Super Roz Hoppe Super Bowl

1983
1982 Super
Samantha
Hoppe Super Bowl 2.03.2 H $ 101.120 1985
1983 Super Gert Hoppe Super Bowl

1987 Speedy
Ralph
Hingst Baltic
Speed

$ 6.745 1989