Delicious’ avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1966 Delmer Hanover Hingst Hoot
Mon (US)
1.18.9 a $
5.360
1967 Delicacy
Hanover
Hoppe Harlan Dean
(US)
1.18.7 a $ 3.077
1968 Harlan Earl Hingst Harlan Dean
(US)
1.18.6 a
1969 Delmonica
Hanover
Hoppe Speedy Count
(US)
1.14.2 a $ 834.073
1970 Delcie
Hanover
Hoppe Ayres (US) 1.16.1 a $ 8.516
1971 Devona
Hanover
Hoppe Speedy Count
(US)
1.16.8 a $ 63.814
1973 Delmont
Hanover
Hingst Speedy Count
(US)
1.14.8 a
1974 Delvin
Hanover
Hingst Speedy Count
(US)
1.16.9 a $ 17.527
1975 Don Evans
Hanover
Hingst Speedy Count
(US)
1.17.1 a SEK 3.615
1976 Della
Hanover
Hoppe Speedy Count
(US)

1977 Devil
Hanover
Hingst Speedy Count
(US)
1.13.5 a $ 241.747
1978 Debra
Hanover
Hoppe Speedy Count
(US)
1.14.8 a $ 19.648
1979 Dia Hanover Hoppe Super Bowl
(US)
1.15.3 a
1980 Defrank
Hanover
Hingst Super Bowl
(US)
1.15.9 a € 24.269
1981 Delvin G.
Hanover
Hingst Super Bowl
(US)
1.12.3 a SEK
4.404.545
1982 La
Grenouille
Hoppe Super Bowl
(US)
1.17.9 a $ 88
1984 Delmary
Hanover
Hoppe Florida Pro
(US)