Tisha Hanovers avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1974 Tuxedo Lobell Vallak Speedy Crown (US)
1975 Thistle
Lobell
Hoppe Speedy Crown
(US)
1.16.5 a $ 31.231
1977 Tisha
Lobell
Hoppe Speedy Crown
(US)
1.14.1 a $ 59.972
1978 Hot Dog
Suzanne
Hoppe Speedy Crown
(US)
1.13.2 a SEK 596.975
1982 Hot Dog
Hoosier
Hingst Speedy Scot
(US)

1983 Hot Dog Don Hingst Speedy Scot
(US)

1985 Hot Dog
Ilene
Hoppe Homestick
(US)

1986 Mark Andrew Hingst Homestick
(US)
1.14.6 a $ 103.084
1989 Hot Dog
Fred
Hingst Crowning Point
(US)

1990 Hot Dog
Mick
Vallak Crowning Point
(US)

1991 Hot Dog
Jeanine
Hoppe Crowning Point
(US)