B.J.’s Pleasures avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1988 Super
Pleasure
Hingst Super
Bowl
1.11.1 a SEK
5.343.555
1989 B.J.’s Mac Hingst Super Bowl 1.13.0. a SEK
2.428.453
1990 American
Winner
Hingst Super Bowl 1.10.0 a SEK
8.926.970
1991 B.J.’s Pure
Pleasure
Hoppe Super Bowl

1992 Precious
Pleasure
Hoppe Super Bowl

1993 Sweet
American
Hoppe Super Bowl 1.13.8 a $ 47.658
1994 Fame N
Fortune
Hingst Super Bowl 1.12.7 a $ 26.250
1995 Jonlin Hoppe Super Bowl 1.13.0 a $ 252.836
1996 B.J.’s
Masterpeace
Hingst Super Bowl

1997 Pleasure And
Power
Hingst Super Bowl 1.11.6 a $ 142.223
1998 One Of A
Kind
Hingst Super Bowl

1999 Fire Lane Hingst Lindy Lane 1.11.4 a € 77.749
2000 Bj’s
Muscleman
Hingst Muscles
Yankee
1.16.7 a $ 8.150
2001 Bj’s Winner
K.
Hingst Muscles
Yankee
1.13.5 a $ 31.953
2002 Bj’s Rip
Tide
Hingst Muscles
Yankee
1.16.4 a $ 19.054
2003 Sweet
Sixsteen
Hoppe Muscles
Yankee
2004 Nautilus Hingst Muscles
Yankee
2005 Possessivepleasure Hoppe Self
Possessed
$ 560
2006 Pleasures
Song
Hoppe Windsong’s
Legacy
2007 Andoversure Hingst Andover
Hall