Madge Hanovers avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1945 Madison Hanover Hingst Spencer Scott 1.16.1 a SEK
201.665
1948 Mignon
Hanover
Hoppe Spencer
Scott

1950 Mauri
Hanover
Hoppe Hoot Mon

1952 Magda
Hanover
Hoppe Hoot Mon

1953 Magnus
Hanover
Hingst Hoot Mon 1.16.1 a SEK 255.320