Matora Hanovers avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1962 Mazola Hanover Hoppe Hoot
Mon
1963 Not So Blue Vallak Caleb

1964 Gwendolyn Hoppe Caleb

1966 Matthew
Hanover
Hingst Caleb

1967 Mathias
Hanover
Hingst Caleb

1968 Miss Juanta Hoppe Harlan Dean

1969 Matina
Hanover
Hoppe Speedy Count 1.17.3 a $ 61.653
1972 Matakash Vallak Duke Rodney

1974 Marikash Hoppe Duke Rodney

1975 Mitzi Kash Hoppe Pay Freight

1976 Medakash Hoppe Duke Rodney

1978 Mason Kash Vallak Speedy
Count

1980 Miles Kash Vallak Nevele
Diamond