Miss Bertha C.s avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1914 Miss
Bertha Dillon
Hoppe Dillon Axworthy
1915 The
Divorcee
Hoppe Dillon
Axworthy

1917 Sister
Bertha
Hoppe Dillon
Axworthy
1.16.3 a
1919 Jane Dillon Hoppe Dillon
Axworthy