Miss Bertha Hanovers avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1932 Patricia Hanover Hoppe Bunter
1933 Betsy
Hanover
Hoppe Truax

1934 Delphina
Hanover
Hoppe Truax

1935 Appie
Hanover
Hoppe Calumet
Chuck

1936 Charm
Hanover
Hoppe Peter the
Brewer

1937 Sugar
Hanover
Hoppe Guy
McKinney

1938 Brenda
Hanover
Hoppe Mr McElwyn

1939 Colby
Hanover
Hingst Mr Mc Elwyn

1940 Dolores
Hanover
Hoppe Calumet
Cguck

1941 Madge
Hanover
Hoppe Mr McElwyn

1942 Colin
Hanover
Hingst Mr McElwyn

1943 Desira
Hanover
Hoppe Mr McElwyn