Attractive Pass’ avkom, alle i Sverige.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1997 Global Crusander Vallak Armbro Goal (US) 1.13.8 a SEK
355.024
1998 Petra Girl Hoppe Pine Chip
(US)
1.13.9 a SEK 733.500
2000 Global
Fashion
Hoppe Pine Chip
(US)
1.14.7 a SEK 670.572
2001 Global
Great
Vallak Enjoy Lavec
(SE)
1.14.8 a SEK 156.600 Død