Missile Toes avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1968 Speedy Crown Hingst Speedy Scot 1,57,1 M $
545.495
1972
1969 Speedy Toe Hoppe Speedy Scot 2.01.1 F $ 7.963 1972
1970 Manuel Hingst Speedy Scot 2.04.0 H $ 73.556 1980
1971 Missile
Speed
Hingst Speedy Scot 2.04.3 M $ 3.649 1975
1973 Somer’s
Tempest
Hoppe Speedy Scot 2.06.3 F $ 3.254 1976
1974 Glencoe
Pride
Hingst Lindy’s
Pride
1.57.1 M $ 276.774 1979
1975 Major
Lobell
Hingst Speedy Scot 2.04.2 F $ 3.936 1978
1977 Mary Jane
Lobell
Hoppe Noble
Victory

1978 Gram’s
Debut
Hoppe Noble
Victory

$ 0 1980
1980 Mariana
Lobell
Hoppe Noble
Victory

1981 Merry Miss
Hanover
Hoppe Speedy Scot

1983 Boss Lobell Hingst Speedy Scot

1985 Mystique
Lobell
Hingst Mystic Mark