Myra Hunters avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1923 Ellie
Trabue
Hoppe Peter
Volo
2.16.3 M
1924 Silk
Harvester
Hingst Siliko

1925 Florence
Mcgill
Hoppe Peter Volo

1926 Myra Trabue Hoppe Chestnut
Peter

1928 Mae Van Hoppe Chestnut
Peter

1929 Scotland
Lad
Hingst Peter Scott

1931 Ellie
Brewer
Hoppe Peter The
Brewer

1934 Myra Laurel Hoppe The Laurel
Hall

1936 Hunterford Hingst Rutherford

1937 Miss
Eleanor
Hoppe Rutherford