Myra Prodigals avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

0000 Myra
Hal
Hoppe Argot
Hall
1914 lady
Wayward
Hoppe Guy
Axworthy

1915 Harvest
Master
Hingst The
Harvester

1916 Harvest
Chief
Hingst The
Harvester

1917 Frank
Godsol
Hingst The
Harvester

1918 Myra Hunter Hoppe The
Harvester

1921 guy
Prodigal
Hingst Guy Axworthy

1922 Myra Guy Hoppe Guy Axworthy 2.17.2 M