Worth a Plentys avkom, begge i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1961 First
Dividend
Hoppe Scott
Frost
2.06.1 H $
17.791
1962 Missile Toe Hoppe Florican 2.05.2 H $ 22.362