Evening Songs avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1958 Miss
Demon Song
Hoppe Demond Hanover (US) 1.16.7 a $
26.363
1959 Sonic Song Hingst Victory Song
(US)

1961 H.R.M. Vallak Victory Song
(US)

1974 Rex Diller Hingst Diller Hanover
(US)