Evening Stars avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1996 Dukes
Star
Vallak Duke
Rodney (US)
1.18.3 a $
15.928
1997 Sunstar Hingst Duke Rodney
(US)
1.17.1 a
1971 Speeding
Evening
Hoppe Speedster
(US)
1.15.0 a $ 30.684
1972 Spearmint Hingst Speedster
(US)
1.14.8 a $ 129.333
1974 Super
Thirst
Hingst Speedster
(US)
1.19.3 a € 10.309
1975 Doublemint Hingst Speedster
(US)
1.12.0 a SEK
5.696.135
1979 Speed Fish Hoppe Bonefish
(US)
1.13.0 a $ 38.233
1981 Bone Treat Hingst Bonefish
(US)

1982 Super Fish Hingst Bonefish
(US)
1.15.9 a $ 4.102
1983 Fresh Green Hoppe Green Speed
(US)