Unieme(NO), født 21.5.2008

Som 1-åring, 16.6.2009
Som 1-åring, 16.6.2009
Som 3-åring, 2.9.2011
Som 3-åring, 2.9.2011
7.11.2011
7.11.2011
7.11.2011
7.11.2011
7.11.2011
7.11.2011
Med sitt 1 dag gamle første-født føll 26.6.2014
Med sitt 1 dag gamle første-født føll 26.6.2014