Zombrewers avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1818 Peter
the Brewer
Hingst Peter
the Great
1923 Elisabeth Hoppe Peter the
Great

1925 Senator
Brewer
Hingst The Senator

1928 Calumet
Brewer
Hoppe Truax

1929 Calumet
Cream
Hoppe Truax