Bolets Allegros avkom, alle i Sverige.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1988 My
Allegro
Hoppe My
Nevele (US)
1.17.0 v SEK
26.650
1990 Buck
Allegro
Vallak Buck Newton
(US)
1.13.7 a SEK 759.500
1991 Another
Allegro
Hoppe Another Miracle
(US)
1.19.7 v SEK 25.500
1996 Lica Hoppe Flying Irishman
(US)
1.16.2 a SEK 87.798
1997 Allenie Hoppe Super Arnie
(US)
1.14.9 a SEK 270.750
2000 Sauron Vallak Turbo Thrust
(US)
1.15.8 a SEK 220.800