Spenestas avkom, alle i Sverige.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1937 Monical Hingst Guy
Castleton (US)
1938 Scania Hoppe Guy Castleton
(US)

1939 Spensa
Craftsman
Hoppe Craftsman
(US)
1.28.5 v SEK 6.125
1940 Spensa
Flash
Hoppe Sandy Flash
(US)
1.31.2 v SEK 3.150
1941 Silva Flash Hoppe Sandy Flash
(US)
1.28.4 v SEK 11 625
1942 Sylva Flash Hoppe Sandy Flash
(US)
1.28.5 v SEK 5.640
1943 Spencer
Flash
Hingst Sandy Flash
(US)
1.24.6 v SEK 23.990
1944 Sonnarp Hingst Scovere 1.31.2 v SEK 3.125
1946 Lexington Hingst Gayburn
(US)
1.25.8 v SEK 20.445