Bilder av Chip Line.

11.5.2012
11.5.2012
5.6.2012 Med mor Gold Medallion
5.6.2012 Med mor Gold Medallion
5.6.2012
5.6.2012
9.7.2012
9.7.2012
3.8.2012
3.8.2012
Med mor Gold Medallion 28.8.12
Med mor Gold Medallion 28.8.12
28.8.2012
28.8.2012
11.1.2013
11.1.2013
20.6.2013
20.6.2013
3.7.2013
3.7.2013
Etter banejobb og dusj 4.6.2014
Etter banejobb og dusj 4.6.2014
Etter seieren på ÅrjängTravet den 2.7.2018
Etter seieren på ÅrjängTravet den 2.7.2018
2.7.2018
2.7.2018
Under løpet den 2.7.2018
Under løpet den 2.7.2018
2.7.2018
2.7.2018