Gillies avkom, alle i USA.

Navn:

Kjønn:

År:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Warrawee Hamlet Hingst 2003 Yankee Glide (US)

DØD
Warrawee Imprint Hingst 2004 S.J.’s Photo (US) 1.59.2 S $
19.446
Gold Medallion Hoppe 2005 Yankee Glide (US) Q 1.58.0 S $ 1.995
Warrawee Lord Hingst 2007 Tom Ridge (US)
Client Nine Hingst 2008 Yankee Glide (US) 1.53.3 S $ 139.953
Island Gillie Hingst 2009 Tom Ridge (US) 2.08.3 H $ 8.534
Peacetrain Porter Hingst 2011 Keystone Blitz (US)
Gillie’s
Lilly
Hoppe 2012 Keystone Blitz
(US)