Pay Me Cashs avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1978 Pocket Full Hingst Noble
Victory
$
105
1982
1979 Split The
Tab
Hingst Speedy Scot

$ 676 1982
1980 Poker Round Hingst Speedy Scot 2.04.1 F Pace $ 672 1083
1981 Pay Tribute Vallak Noble
Gesture
1.56.0 M $ 196.290 1989
1982 OTB Vallak Doublemint 2.03.3 F $ 7.510 1988
1984 Princess
Yorktowne
Hoppe Doublemint

1985 Westchestercharlie Vallak Defiant
Yankee

$ 75 1989
1986 Proud Chap Hingst Defiant
Yankee
1.58.2 M $ 50.421 1992
1987 Pedder
Yorktowne
Hingst Prakas 1.58.1 M $ 128.626 1992
1988 Penelope
Yorktowne
Hoppe Prakas

1989 Paid The
Price
Vallak Prakas 1.57.1 M $ 134.735 2003
1991 Patriot
Victory
Hoppe Valley
Victory

1993 Cash’s Goal Hoppe Armbro Goal 1.55.2 M $ 226.328 1998