Bilder av Merles Wood f. 2.5.2014

30.5.2014
30.5.2014
30.7.2014
30.7.2014
30.7.2014 med mor Merles Pearl og Ola Karlsson
30.7.2014 med mor Merles Pearl og Ola Karlsson
14.9.2016 med sin trener Olav Mikkeborg
14.9.2016 med sin trener Olav Mikkeborg
Trening på Årjäng 8.3.2017
Trening på Årjäng 8.3.2017