Bilder av føllet til Touch of Scotch, f. 25.5.2016

14.6.2016. 3 uker gammel.
14.6.2016. 3 uker gammel.
14.6.2016
14.6.2016
14.6.2016
14.6.2016
30.6.2016
30.6.2016
30.6.2016
30.6.2016
30.6.2016
30.6.2016
30.6.2016
30.6.2016
Juli 2016
Juli 2016
Juli 2016
Juli 2016
August 2016
August 2016
August 2016
August 2016
August 2016
August 2016
August 2016
August 2016
August 2016
August 2016
August 2016
August 2016
Jenny Eriksson ser på hesten i september 2016
Jenny Eriksson ser på hesten i september 2016