Bilder av Joe's Glory, f. 12.6.2015.

3.7.2015
3.7.2015
3.7.2015
3.7.2015
3.7.2015 med moren Unieme.
3.7.2015 med moren Unieme.
30.7.2015
30.7.2015
30.7.2015
30.7.2015
14.10.2015
14.10.2015
14.10.2015
14.10.2015
14.10.2015
14.10.2015
Juli 2016
Juli 2016
Juli 2016
Juli 2016
Juli 2016
Juli 2016