Bilder av Joe Martini, født 31.3.2012

14.4.2012
14.4.2012
15.6.2012
15.6.2012
29.8.2012
29.8.2012
11.1.2013
11.1.2013
11.1.2013
11.1.2013
26.8.2013
26.8.2013
26.8.2013
26.8.2013
21.11.2013 med treneren Tom Horpestad
21.11.2013 med treneren Tom Horpestad