Bilder av Judy Friponne, født 10.5.2012

28.5.2012  18 dager gammel
28.5.2012 18 dager gammel
28.5.2012 med mor Penny Lane (FR)
28.5.2012 med mor Penny Lane (FR)
5.6.2012
5.6.2012
5.6.2012
5.6.2012
19.6.2012
19.6.2012
7.8.2012
7.8.2012
7.8.2012
7.8.2012
30.8.2012
30.8.2012
30.8.2012
30.8.2012
8.9.2012
8.9.2012
8.9.2012
8.9.2012
26.9.2012
26.9.2012
11.1.2013
11.1.2013
20.8.2013
20.8.2013
29.8.2013
29.8.2013