Wish For Speeds avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1991 Wat A
Volo
Hoppe Supergill 1.58.4 M $
9.951
1994
1992 Super
Stealth
Vallak Supergill 1.58.2 F $ 111.721 2001
1993 Running Sea Hingst Supergill 1.53.3 M $ 774.392 1996
1994 Gator Trout Hingst Supergill

1996 Buzz Saw Hingst Pine Chip 1.58.0 M $ 18.899 *1999
1997 Wishchip Hingst Pine Chip

*1999
1998 Winged Chip Hoppe Pine Chip

*
1999 Man On
Speed
Hingst Malabar Man

*
2000 Windsor
Castle
Vallak Muscles
Yankee
2.05.0 H $ 4.820 2005
2001 Manacuda Hingst Malabar Man Q
1.56.0 F
$ 88.699 2010
2003 Wishforme Hoppe Yankee
Glide

*2005
2005 Whitelane
Volo
Hoppe Yankee
Glide
1.58.1 M $ 3.525 2008
2006 Pray For
Speed
Vallak Like A
Prayer

$ 1.075 2009
2008 Sandy’s
Wish
Hingst Sand Chaser

* betyr at hesten er eksportert ut av USA.