Miss Yonkers’ avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1959 Shape
Up
Hoppe Reach
Up
1961 Lawsuit Vallak Reach Up

1962 Thumb Tax Hingst Trader Horn

1963 Knockout Hoppe Trader Horn

1964 Afraida
Trader
Hingst Trader Horn 2.11.1 F $ 2.934
1967 Gabriels
Horn
Hoppe Trader Horn 2.03.4 M $ 35.692 1972