Wilto Leyburns avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1909 Silicon Criterion Hoppe Mokides
1910 Vilto Hoppe Vice
Commodore

1911 Pearl Thorn Hoppe Peter
Leyburn

1916 Dorothy Day Hoppe Peter The
Great
2.15.4