Carmita Hanovers avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1962 Hickory Made Hoppe Hickory Smoke 2.05.0 M $
4.125
1964 Wee Smoke Hoppe Hickory
Smoke

1966 Viking
Valentine
Vallak A.C’s
Viking

1974
1966 Viking
Valentine
Vallak A.C’s Viking Q
2.16.4 H
$ 1.105 1976
1967 Viking
Venus
Hoppe A.C’s Viking

$ 72
1970 Sweet Smoke Hoppe Hickory
Smoke

Død
1971 Blazing Don Vallak Hickory
Smoke

1974
1971 Blazing Don Vallak Hickory
Smoke
2.04.0 F $ 75.623 1984
1973 Blazing
Charm
Hoppe Hickory
Smoke

1974 Adisan Hoppe Speedy
Count
2.01.4 H $ 29.236 1979
1975 Blazing Abe Vallak Lehigh
Hanover
2.01.2 F Pace $ 26.179 1985
1976 Speedy Car Vallak Speedy Count

1983
1976 Speedy Car Vallak Speedy Count

$ 685 1983