Viking Venus’ avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1972 Sharp
Venus
Hoppe Sharpshooter 2.02.1 M $
57.660
1978
1973 Sharp
Viking
Hoppe Sharpshooter 2.05.1 F $ 26.947 1976
1974 Speedy
Venus
Hoppe Speedy
Count

1975 Countess
Venus
Hoppe Speedy
Count
2.04.0 F $ 76.940 1982
1976 You And Me Hoppe Super Bowl

1979
1977 De Milo Hoppe Super Bowl 2.00.3 M $ 83.238 1981
1978 Turkish
Bath
Hoppe Tamerlane

1980 Shorts Hoppe Steve
Lobell
2.12.3 H $ 2.114 1983
1982 Conch Hoppe Bonefish 1.57.4 M $ 485.889 1985
1983 Lake Erie
Perch
Hingst Bonefish Q
2.04.4 F
$ 4.587 1986
1984 Camp
Charlevoix
Hingst Homestick 1.59.3 Q $ 8.144 1987
1986 Northman Hingst Homestick

$ 384 1990
1988 Northern
Catch
Hingst Bonefish

1990 Platinium
Blonde
Hoppe Supergill

$ 115 1993
1991 Norse
Goddess
Hoppe Supergill

*
* betyr at hesten er eksportert ut av USA.