Mystic Love, født 3.6.2008.
Som føll i 2008
Som føll i 2008
25.5.2009
25.5.2009
25.5.2009, sammen med Fight On Line
25.5.2009, sammen med Fight On Line
Som 1-åring, 6.6.2009
Som 1-åring, 6.6.2009
Som 1-åring 29.7.2009
Som 1-åring 29.7.2009