Bilder av Pilot Joe, f. 6.5.2012.

20.6.2012
20.6.2012
9.7.2012 og Arne Rønsåsbjørg
9.7.2012 og Arne Rønsåsbjørg
9.7.2012
9.7.2012
9.7.2012
9.7.2012
18.7.2013 Hos Bo Westergaard i Danmark
18.7.2013 Hos Bo Westergaard i Danmark