Probity, født 2011.

Som føll, 13.6.2011
Som føll, 13.6.2011
Som føll, 13.6.2011
Som føll, 13.6.2011
Som føll, 15.7.2011
Som føll, 15.7.2011
29.7.2010
29.7.2010
29.7.2011
29.7.2011
Probity med mor, Provence, 17.8.2011
Probity med mor, Provence, 17.8.2011
17.12.11
17.12.11
30.1.12
30.1.12
5.9.2012
5.9.2012
4.10.2012 med trener Ola Karlsson på sin 2. trening med vogn
4.10.2012 med trener Ola Karlsson på sin 2. trening med vogn