Avkommene til Destiny’s Child (US), alle i Sverige

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

2001 Supreme d’Inverne Hoppe Supergill (US) 1.15.5 a SEK
50.800
2003 Melodie
d’Invern
Hoppe General November
(DE)

2005 Jula
d’Invern
Hoppe Coktail Jet
(FR)
1.15.6 a SEK 80.842
2006 Destin
d’Invern
Hingst Joyau d’Amour
(FR)

2008 Deesse
d’Invern
Hoppe Korean (FR) 1.13.8 a SEK 431.700
2009 Odyssee
d’Invern
Hoppe Orlando Vici
(FR)
1.13.7 a SEK 88.200
2010 Triomphe
d’Invern
Hingst Orlando Vici
(FR)
1.16.9 a SEK 35.500
2011 Harmonie
d’Invern
Hoppe Repeat Love
(FR)