Silhouette, født 2011.

Som føll, 3.8.2011
Som føll, 3.8.2011
Som føll, 3.8.2011
Som føll, 3.8.2011
5.10.2011
5.10.2011
5.10.2011
5.10.2011
10.8.2012
10.8.2012