U. Alicia’s Key
(US)
2008
U. Pine Potion
(US)
Avkom 1987
U. Bathonia
(US)
Avkom 1986
U. Boleyn (US) Avkom 1975
U. Augusta
(US)
Avkom 1968
U. Cassin Hanover
(US)
Avkom 1954
U. Goddess Hanover
(US)
Avkom 1943
U. Little Lie
(US)
Avkom 1936
U. Great Patch
(US)
Avkom 1920
U. Fan Patch
(US)
Avkom 1905
U. Polly Pry
(US)
Avkom 1896
U. Lady Kerner
(US)
Avkom 1882
U. Midnight
(US)
Avkom 1865

Født:

Mor

Far:

2013 i Sverige Alicia’s Key (US)
2008

Clerk Magistrate (US)
2005
Ikke startet

1.09.0 a
SEK 6.437.194

Stoføllet til Alicia’s Key 19.5.2013

KOMMENTAR:
Hesten er oppstallet hos Valneviken
Stuteri
i Värmland. Her er flere bilder av hesten.

Navn:

Kjønn:

År:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Augustas
Love (SE)
Hoppe 2012 Love
You (FR)

Hoppe 2013 Clerk Magistrate
(US)

Juli 2013